مهندسی

فن آوری پایش ویرا با مراکز تحقیقاتی و توسعه بین المللی همکاری دارد. این موضوع باعث می شود تا بهترین خدمات مهندسی در زمینه های گوناگون را ارائه نماید این موارد شامل: محاسبات مکانیکی سیال، تجهیزات تست، مواد، طراحی مکانیکی، روند جوشکاری، پلاستیک ها، پوشش و غیره می باشند.
هدف ما کارآیی فنی است و مهندسین ما آماده کمک به مشتریان در جهت حل چالش های عمده در زمینه طراحی و تجهیزاتشان هستند.

برنامه های آموزشی 

همکاری نزدیک ما با مشتریان باعث توسعه برنامه آموزش برای افرادی که مسئول نصب یا راه اندازی و ساخت و نگهداری از تجهیزات هستند می شود. این برنامه آموزشی وابسته به شیرها، عملگرها، تنظیم کننده ها و غیره بوده و روی روش های نگهداری پیشگیرانه و اطمینان از اینکه دستگاه تا حد ممکن بدون نیاز به سرویس خارجی به کار خود ادامه دهد، می باشد.

نگهداری بهینه از تجهیزات باعث اطمینان از سرویس های دوره ای بهینه شیرها نیز می شود. آموزش ممکن است در محل شرکت طرف قرارداد باشد و یا در محل شرکت فن آوری پایش ویرا انجام پذیرد.

خدمات راه اندازی

شرکت فن آوری پایش ویرا، دامنه گسترده ای از خدمات را برای حمایت از مشتریان فراهم کرده است. اهداف این خدمات در زیر مشخص شده اند:

  1. جهت کاهش تاخیرهای تصادفی ناشی از پذیرش، انبارداری، نصب و راه اندازی شیرها در جریان مرحله ساخت و راه اندازی
  2. جهت افزایش طول عمر شیرها پس از راه اندازی پلنت و جلوگیری از هرگونه مشکل متاثر از ساخت

این خدمات طبق پروسه های تایید شده توسط شرکت فن آوری پایش ویرا، EPC ها و مشتری های نهایی وضع شده می شوند. به محض تکمیل پروسه مذکور، گواهی کیفیت برای مشتریان ارسال می گردد.