قطعات یدکی

براساس ماهیت ویژه هر محصول خاص، دسترسی به قطعات یدکی آن امری زیربنایی محسوب می شود. دو روش اصلی برای تهیه قطعات یدکی وجود دارند:

برای انبار و ذخیره کردن : در مواقع خاص و براساس نیازهای خاص مشتری، مجموعه ای از قطعات یدکی را همراه با محصول تولید کرده یا به سفارش مشتری تولید می کنیم. این روش معمولا به صورتی است که به مشتری اجازه می دهد تا به اختیار خود قطعات موردنظرش را سفارش دهد

بنابر نیاز :  در شرایط دیگر محصول بدون قطعات یدکی ارسال شده و در شرایط ضرورت این موارد آماده شده و به مشتری ارسال می شود

قابل توضیح است که شرکت فن آوری پایش ویرا مطابق یک مدل سازماندهی شده فعالیت می کند که باعث اطمینان از بالاترین حد انعطاف پذیری و کارآیی روند تهیه قطعات می شود.