معدن و فولاد

صنعت معدنکاری همان استخراج و استفاده از منابع معدنی فلزی و غیرفلزی می باشد که شرایط کاری آنها پرزحمت و سخت است. اگر آب بندی شیر به حد کافی نباشد، خوردگی در حین انجام عملیات معدنکاری باعث افزایش سرعت مستعمل شدن خط لوله و شیر می شود. این مطلب بدین معناست که عملیات نگهداری بیشتری لازم است در حالی که عمر مفید شیر نیز کوتاه می شود. این مسئله منجر به افزایش خطر از کار افتادن تجهیزات نیز می گردد.
شیرهای فن آوری پایش ویرا خود را به خوبی در سخت ترین شرایط این صنعت اثبات کرده اند:

  • پردازش دوغاب سنگ معدن
  • خطوط تغذیه اکسیژن و دیگر گازهای فرآیندی
  • خطوط تهویه گاز
  • تزریق اسید
  • و غیره.