خدمات پس از فروش

حتی اگر به طور طبیعی کیفیت به مولفه های محصولات ما پیوند خورده باشد، تعهد ما در این زمینه با ارسال محصول به هرکجای دنیا به پایان نمی رسد. شیرهای مهندسی شده فن آوری پایش ویرا از مواد اولیه عالی ساخته شده و دارای ویژگی های طراحی حرفه ای نیز می باشد، اما با این وجود ما خدمات پس از فروش و ظرفیت خدمات خود در راستای پاسخگویی به استفاده کنندگان را توسعه داده ایم و تقاضاهای آنها برای قطعات یدکی و همچنین همراهی در همه مراحل استفاده از محصول را نیز پوشش می دهیم.
به منظور کارآمد کردن بهره وری و القای اولویتی مشابه به خدمات پس از فروش، ما بخشی مستقل به عنوان اداره خدمات پس از فروش و شبکه ها ایجاد کرده ایم که بر این اهداف متمرکز است:

  • برنامه محافظت سفارشی
  • عیب یابی
  • پشتیبانی مهندسی
  • دوره های آموزشی
  • تامین قطعات یدکی 
  • و غیره

استراتژی ما!

یک فروش نخستین گام برای افزایش فروش شما محسوب می شود نه آخرین آن. ایجاد خدمات خوب پس از فروش به مشتریان نشان می دهد که شما می خواهید یک ارتباط طولانی مدت با آنها داشته باشید، وفاداری آنها را کسب نمایید و کسب و کارشان را حفظ کنید. ما سعی می کنیم خدمات خود را برای جذب وفاداری انجام دهیم که باعث می شود مشتریانمان علاقه به خرید دوباره از ما داشته باشند.

خدمات پس از فروش در فن آوری پایش ویرا، تحویل و ضمانت بخشی مهم از خدمات ما برای رضایت مشتریانمان هستند. ما خدمات خود را برای اعتماد از عملکردمان همانگونه که مشتریان انتظار دارند انجام می دهیم. برپایه تخصصمان، ما می توانیم خدماتی را با توجه به نیازمندی های مشتریان ارائه دهیم.
تعهد و درک عمیق به همراه اصول اخلاقی نقاط قوت ما هستند که باعث ایجاد حس اطمینان و تضمین در مشتریانمان می شوند.