معرفی شرکت

محصولات شرکت فن آوری پایش ویرا علاوه بر این که تمام بازار ایران را پوشش داده اند برای بسیاری از پروژه های خاورمیانه نیز صادر شده اند. رشد شرکت در این مارکت ها گواهیست بر جایگاه بین المللی و رقابت ما در زمینه کیفیت و قیمت محصولات در سطح جهانی.

درباره ما

چرا VCT را انتخاب می کنیم

ایده های خلاق و نوآورانه

کیفیت

فرصت های شغلی